Zebranie Zarządu LGD Wspólny Trakt

Porządek Zebrania Zarządu Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” w dniu 08.02.2013 r. (piątek) godz. 1330

                                                                                                                            

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Wstępy 2013 r. – udział LGD „Wspólny Trakt”
  4. Udział w targach AGROTRAVEL – omówienie przygotowań
  5. Informacja o realizacji budżetu.
  6. Sprawy różne.