ZEBRANIE ZARZĄDU

W dniu 24 sierpnia 2010 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” w Skaryszewie ul. Słowackiego 6,  odbyło sie kolejne spotkanie Zarządu. Głównym tematem zebrania było omówienie przygotowań do wdrażania projektów współpracy w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013.