ZEBRANIE ZARZĄDU

21 kwietnia 2010r. w budynku (UMiG) w Skaryszewie , ul. Słowackiego 6 w lokalu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” odbyło się zebranie Zarządu z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

4. Informacje Prezesa o bieżących sprawach Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”

5. Sprawy różne

Obecni:

Teresa Majkusiak – Prezes Zarządu

Mieczysław Gębski – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Kucharczyk – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Kolasa – członek Zarządu

Paweł Piasek – członek Zarządu

Nina Mąkosa – skarbnik

Edyta Woś – pracownik biura – jako protokolant