ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

W piątek 24 lipca w sali MGOK w Skaryszewie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD „Wspólny Trakt” w którym uczestniczyło około 40 osób. Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Teresa Majkusiak. Kolejnym punktem spotkania był wybór Przewodniczącego zebrania, którym został Burmistrz MiG Skaryszew Ireneusz Kumięga i Sekretarza Zebrania, którym wybrano Pawła Piaska. W obradach uczestniczyli także Wójt Gminy Wierzbica Dariusz Myśliwiec i wójt Gminy Kowala Sławomir Stanik. W swoim przemówieniu Prezes szczegółowo omówiła dotychczas zrealizowane działania i poinformowała, że wniosek LGD „Wspólny Trakt” złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie. Pani Prezes przybliżyła także szczegóły dotyczące uruchomienia biura LGD, które swoją siedzibę ma w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie także dwie uchwały: w sprawie zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązań i wysokości składki członkowskiej każdej z gmin. Lokalna Grupa Działania „WSPÓLNY TRAKT” jest stowarzyszeniem złożonym z 3 gmin: Skaryszewa, Kowali i Wierzbicy.

zebranie lgd WT