Zaproszenie – spotkanie młodzieży wiejskiej, Słowenia

Węgierska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z organizacją młodych rolników z Węgier AGRYA, zaprasza do Słowenii na międzynarodowe spotkanie młodzieży, które odbędzie się 5-8 lipca 2012 r. Program spotkania obejmuje warsztaty młodzieżowe oraz debatę przy okrągłym stole mające na celu przygotowanie działań na okres 2014-2020 adresowanych do  młodzieży. Drugiego dnia planowany jest udział w Młodzieżowym Festiwalu Kmecke Igre w Braslovce. Tradycyjnie co roku słoweńska młodzież wiejska spotyka się i konkuruje w zawodach związanych z życiem na wsi.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do organizatora, do 8 czerwca br. faxem na nr 0036-1-3200429 lub pocztą elektroniczną na adres callcenter@agrya.hu.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie w Słowenii. Opłata rejestracyjna, wnoszona na rzecz partnera słowiańskiego ZSPM, wynosi 50,00 Euro.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy