image

Zaproszenie na warsztat diagnostyczny

 

 


 

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ma przyjemność zaprosić do udziału w warsztacie pt. Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 marca br. o godz. 9.00 w Centrum Kultury, Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci w Suliszce.

 

Warsztat skierowany jest do pracowników instytucji prowadzących działania z zakresu:

1) polityki prorodzinnej,

2) wspierania rodziny,

3) systemu pieczy zastępczej,

4) pomocy społecznej,

5) promocji i ochrony zdrowia,

6) wspierania osób niepełnosprawnych,

7) edukacji publicznej,

8) przeciwdziałania bezrobociu,

9) kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki,

11) pobudzania aktywności obywatelskiej,

12) mieszkalnictwa,

13) ochrony środowiska,

14) reintegracji zawodowej i społecznej

 

Warsztaty stanowią element procesu budowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” na lata 2023-2027, mają partycypacyjny charakter – są ukierunkowane na angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, stanowią element diagnozy umożliwiający określenie cech obszaru i potrzeb społeczności – jako punkt wyjścia do zdefiniowania logiki interwencji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz umożliwiają zapoznanie z założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W programie m.in.:

  • Identyfikacja potencjału instytucji i organizacji z obszaru LGD „Wspólny Trakt”
  • Założenia procesu budowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” na lata 2023-2027
  • Określenie cech wyróżniających gminy obszaru LGD „Wspólny Trakt” i potrzeb społeczności
  • Omówienie lokalnych wyzwań dla rozwoju usług społecznych
  • Określenie planowanych celów

 

Projekt postał we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 
Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 530964 | Odsłon wczoraj: 97 | Odsłon dzisiaj: 9