Zaproszenie na szkolenie pt. „Warsztaty tworzenia projektów grantowych”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „Warsztaty tworzenia projektów grantowych” realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja
i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” .

Miejsce szkolenia: Folwark Bancer, adres: Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew

 

Termin szkolenia Grupa I:

16.05.2018 (środa) – w godz. od 17.00  do 20.15

18.05.2018 (piątek) – w godz. od 17.00  do 20.15

19.05.2018 (sobota) – w godz. od 8.00  do 14.45

 

Termin szkolenia Grupa II:

28.05.2018 (poniedziałek) – w godz. od 8.00  do 14.45

29.05.2018 (wtorek) – w godz. od 8.00  do 14.45

Zaproszenie_na_szkolenie_warsztaty_projektowe_05.2018 2

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD