Zaproszenie na szkolenie pt. „Nowe wzory ofert”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „ Nowe wzory ofert ” realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja
i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” .

Miejsce szkolenia: LGD Wspólny Trakt, adres: ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew

Termin szkolenia:

29.03.2019 (piątek) – w godz. od 14.00  do 19.00

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 733 828 933 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 22.03.2019 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób
z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji
oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy serwis kawowy