Zaproszenie na szkolenie dla rolniczych grup producenckich funkcjonujących w Województwie Mazowieckim nt. zorganizowanego rolnictwa na Mazowszu – wspólna polityka rolna obecnie i po 2013 roku

Zapraszamy przedstawicieli rolniczych grup producenckich z terenu Województwa Mazowieckiego na szkolenie w dniu 15 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym KZRS „SCH” w Warszawie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa. pt „Zorganizowane rolnictwo na Mazowszu – wspólna polityka rolna obecnie i po 2013 roku”.

Na szkoleniu omawiane będą perspektywy wsparcia finansowego po 2013 roku dla rolniczych grup producenckich, wymagania w zakresie ochrony środowiska i jakości zdrowotnej opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zakres kontroli administracyjnych grup producenckich. Będzie to forum aktualizacji wiedzy, a także wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy.

Uczestnikami spotkania, obok przedstawicieli rolniczych grup producenckich , będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji współpracujących na co dzień z grupami producenckimi i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie wpisuje się w realizację założeń Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2010-2011 w ramach aktywizacji społeczności lokalnej na Mazowszu, zgodnie z działaniem: „Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how””. Środki zabezpieczone na realizację szkoleń pochodzą ze Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie i potwierdzenie obecności przedstawiciela grupy w terminie do dnia 10 grudnia br.

Osoby do kontaktu:

Pani Marzena Wardzyńska,

tel.(22) 59-79-644, e-mail: m.wardzynska@mazovia.pl

Pani Sylwia Stępień, tel. (22) 59-79-324, e-mail: s.stepien@mazovia.pl.

Program_szkolenia_15.12.2010.pdf