Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD ”Wspólny Trakt”

W imieniu Przewodniczącego Rady uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady LGD „Wspólny trakt” nr IV/10 w dniu 05.08.2010r.(czwartek) o godzinie 10,00, które odbędzie się w lokalu Urzędu Miastsa i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 w sali konferencyjnej nr 19.

Dotyczy: oceny wniosków ”Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi”

Informuję, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w godzinach pracy biura LGD. Przypominam również, że Członkowie Rady, zgodnie z §4, punkt 2 Regulaminu Rady LGD ”Wspólny Trakt” powinni w ciągu 7 dni usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu w formie pisemnej i przedłożyć usprawiedliwienie Przewodniczącemu.