ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

W imieniu Przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt” zapraszam wszystkich Członków Rady na  posiedzenie w dniu 5 kwietnia 2011 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6. Rada będzie dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ”Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Informuję, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w godzinach pracy biura LGD. Przypominam również, że Członkowie Rady, zgodnie z §4, punkt 2 Regulaminu Rady LGD ”Wspólny Trakt” powinni w ciągu 7 dni usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu w formie pisemnej i przedłożyć usprawiedliwienie Przewodniczącemu.