Zapraszamy na 18 edycję Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Zapraszamy młodych rolników (do 40 lat) prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami do udziału w tegorocznej 18 edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Olimpiada odbędzie się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11 w dniu 8 grudnia (środa) 2010 r. o godz. 10.00

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o bezpośredni kontakt z Panią Marią Kacprowską tel./23/ 663 07 30