image

Zapraszamy mieszkańców i organizacje pozarządowe na Warsztaty diagnostyczne

 

 

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mają przyjemność zaprosić do udziału w serii warsztatów diagnostycznych pt. Potrzeby i potencjał organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności.

 

Wydarzenia mają charakter cykliczny i odbywają się w każdej z poszczególnych Gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość zaangażowania się i wpływu na proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”. Niezwykle ważnym jest dobre zdiagnozowanie lokalnych potrzeb, ponieważ pozyskane  środki zostaną przeznaczone na finansowanie i realizację projektów z obszaru LGD „Wspólny Trakt”, co w efekcie wpłynie na jego dalszy rozwój.

Uczestnicząc w spotkaniach możecie Państwo realnie wpłynąć na kształt przyszłej strategii i przeznaczenie pozyskiwanych środków.

 

Planowane do osiągnięcia rezultaty warsztatów:

  • wypracowanie sugestii dotyczących celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • określenie potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie usług społecznych;
  • zidentyfikowanie potencjału realizatorów inicjatyw;
  • realne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces budowania strategii Lokalnej Strategii Rozwoju „Wspólny Trakt”
  • edukacja uczestników – wynikająca z dzielenia się doświadczeniem między uczestnikami oraz poprzez kontakty z ekspertami;
  • integracja środowiska – przejawiająca się lepszymi relacjami wewnątrz grupy pracującej na warsztatach.

 

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 530966 | Odsłon wczoraj: 97 | Odsłon dzisiaj: 11