Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” – przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 grudnia 2017 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem „Sposób na Sukces”

Karta Zgłoszenia

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w Regulaminie

Informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Bożenna Łęcka-Mularczyk – tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 145; b.lecka@cdr.gov.pl
Katarzyna Toporska – tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 176, k.toporska@cdr.gov.pl