Załatw sprawę przez Internet!

Do końca 2014 r. 36 powiatów i 278 gmin z Mazowsza wyposażonych zostanie w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia informatyczne, niezbędne do prowadzenia elektronicznej administracji. Dzięki temu większość urzędowych spraw będzie można załatwić przez Internet. Wszystko w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu kluczowego współfinansowanego przez Unię Europejską. Podczas konferencji „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”  stan wdrażania projektu przedstawili m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski.

 

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Mazowsza i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet. Dodatkowo usprawniona zostanie praca poszczególnych urzędów oraz wymiana informacji pomiędzy samorządami.  W tym celu powstanie specjalny portal regionalny, w ramach którego będzie można korzystać z modułów udostępnionych przez gminy i powiaty. Będą one dostępne także na portalach poszczególnych samorządów.  Przedsiębiorcy i mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z elektronicznych skrzynek podawczych, systemów formularzy elektronicznych czy Wojewódzkiego Katalogu Usług Publicznych (WKUP), czyli modułu gromadzącego i udostępniającego opisy usług publicznych świadczonych przez poszczególne samorządy.

 

W gminach i powiatach zainstalowane zostaną moduły usprawniające pracę urzędów, m.in. system obsługi prac rady, zamówień publicznych, ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego, a także ewidencji zabytków.

 

Budżet projektu wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne 9 mln zł pochodzić będzie od beneficjantów projektu – Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 36 powiatów i 278 gmin.