Z wizytą w LGD „Nasze Bieszczady”

W dniach 22-24 sierpnia 2013 r. odwiedziliśmy teren LGD „Nasze Bieszczady” w ramach wyjazdu studyjnego. Wizyta miała na celu zapoznanie jej uczestników z działalnością LGD, której głównym zadaniem jest rozwój branży turystycznej. Prezes LGD „Nasze Bieszczady” Pan Adam Basak wraz z swoimi współpracownikami,  zapoznali nas z dobrymi praktykami na swoim terenie. Uczestnicy mieli okazję powiększyć wiedzę z  zakresu pozyskiwania środków w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wymienić doświadczenia na temat możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy na obszarze turystycznym.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

21