XIX Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Sochaczew – 29 kwietnia 2012

Zapraszamy wystawców i zwiedzających w niedzielę 29 kwietnia na teren Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Głowackiego w Sochaczewie.

Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od firm i instytucji, chętnych do wystawienia się podczas Targów. Do dyspozycji są miejsca wystawiennicze z możliwością podłączenia do prądu. Zgłoszenia przyjmowane są w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bielicach (tel. 862 00 40) i Starostwie Powiatowym w Sochaczewie – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (tel. 864 18 30).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiat.sochaczew.pl) w zakładce “Targi Rolne i Przedsiębiorczości”. Wypełniony powinien być dostarczony do organizatorów: Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Sochaczewie lub MODR-u/Bielice.

Tradycyjnie organizatorami Targów są: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości są największą imprezą handlową w powiecie sochaczewskim.

Patronat honorowy nad Targami objął Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny zaś: Radio Fama i Radio Niepokalanów oraz tygodniki: „Express Sochaczewski” i „Echo Powiatu” a także portale społecznościowe – e-Sochaczew.pl i Sochaczewianin.pl.