Wspólny Trakt na Agrotravel 2013 w Kielcach

Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” w dniach 5-7 kwietnia 2013 r. uczestniczyła w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, na wspólnym stoisku Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza.

1aa

 

Pozostałe zdjęcia poniżej;

https://www.facebook.com/wspolny.trakt

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Targi AGROTRAVEL, gromadząc co roku blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 20-tysięczną publiczność, umożliwiają niepowtarzalną okazję do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie elity turystyki wiejskiej, do nawiązywania cennych bezpośrednich partnerskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania.

 Targom AGROTRAVEL towarzyszyła międzynarodowa konferencja pn. „Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Tragów Kielce w dnniu 5 kwietnia 2013 r. Konferencja stanowiła swego rodzaju forum dyskusyjne na temat infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zmienionej przestrzeni publicznej obszarów wiejskich, mających istotny wpływu na atrakcyjność turystyczną regionów. Tego typu konferencje to wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć. Głównymi uczestnikami konferencji byli w szczególności przedstawiciele samorządów lokalnych oraz animatorzy lokalnego rozwoju.

Ponadto, w programie Targów AGROTRAVEL znalazły się takie propozycje jak:
•    jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych,
•    karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi,
•    scena kultury, gdzie prezentowali się artyści ludowi,
•    konkursy dla wystawców i zwiedzających

Do zobaczenia za rok…