Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu

W dniach 17-18 marca br. odbyła się w Jasionce (pow. rzeszowski) konferencja „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu”. W obradach Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

To już druga na Podkarpaciu międzynarodowa debata na temat reformy WPR. Nabiera ona szczególnego znaczenia w świetle przedstawionych przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnych. Sympozjum w Jasionce stało się okazją do wymiany poglądów i uwag związanych z istotnymi dla naszego kraju problemami dotyczącymi reformy wspólnej polityki rolnej.

WPR stanowi obecnie blisko 43 proc. budżetu UE, a z dotacji korzysta nie tylko 13,7 mln gospodarstw rolnych, ale także obszary wiejskie, które stanowią 47 proc. obszaru Unii.

– Chcemy wypracować propozycje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dotyczące między innymi dopłat bezpośrednich. Są postulaty ich zrównania, ale to niemożliwe w najbliższych latach. Dlatego dążymy do tego, by różnice w wysokości dopłat w poszczególnych krajach były znacznie mniejsze. Naszym celem jest także zachowanie konkurencyjności polskiego rolnictwa – zachęcał do dyskusji prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Odtworzono również przygotowane na konferencję wystąpienie komisarza ds. rolnictwa Daciana Cioloşa, który mówił o znaczeniu solidarności rolników w całej Unii Europejskiej. W dyskusji uczestniczył też m.in. minister rolnictwa Marek Sawicki, a w formie interaktywnej – przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Paulo de Castro oraz minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii Mette Gjerskov.