Warsztaty nt. „Promocja obszarów wiejskich na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 24 – 25 września 2013 roku organizuje warsztaty dla specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego pt. „Promocja obszarów wiejskich na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego – czyli jak zgodnie z prawem, słowem i fotografią udokumentować ważne wydarzenia”.

Niniejsze warsztaty są kontynuacją  tematyki związanej z podnoszeniem poziomu merytorycznego oraz atrakcyjności stron internetowych ośrodków doradztwa rolniczego zainaugurowane w 2012 roku w CDR O/Kraków. Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie informacji na temat wskazań, jak prawidłowo i poprawnie przygotować informację na stronę internetową z wydarzeń, jakie mają miejsce w ośrodkach (tj. szkolenia, festyny, dożynki, wystawy, wyjazdy studyjne, konkursy kulinarne itp.) poprzez odpowiednio napisaną relację, dokumentację zdjęciową oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, wizerunku oraz praw własności intelektualnej.

Dobra strona internatowa to prawidłowo opracowana informacja i odpowiednia dokumentacja zdjęciowa przestrzegająca jednocześnie odpowiednie przepisy prawne. Informacje i artykuły zamieszczane na stronie internetowej to wizytówka danej organizacji i narzędzie promocji, a także źródło informacji i fachowej wiedzy. Strona internetowa jest również istotnym narzędziem w prawidłowym kreowaniu wizerunku organizacji. Jest równocześnie jednym z najlepszych narzędzi służących do komunikacji ze społeczeństwem. Odpowiednio przygotowana notatka prasowa wizualizowana dobrym zdjęciem, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych to jeden z ważniejszych czynników popularności strony internetowej.
Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby odpowiedzialne za prowadzenie części merytorycznej stron internetowych ośrodków. Z uwagi na komfort uczestników oraz możliwości sali komputerowej, do udziału w szkoleniu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 25 osób.

Doradców zainteresowanych udziałem w niniejszych warsztatach, prosimy o przesłanie wypełnionych Kart zgłoszenia uczestnictwa i Informacji o uczestniku w terminie do 19 września 2013 roku.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (w załączniku) prosimy przesłać mailem (skan) na adres: szkolenia.krakow@cdr.gov.pl , pod nr fax: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.
Koszt udziału w warsztatach wynosi 176 zł od osoby. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego noclegu w cenie 60 zł/osobę.

Osoby do kontaktu:

•    w sprawach merytorycznych szkolenia:
Karolina Boba – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 21;
e-mail: k.boba@cdr.gov.pl
•    w sprawach organizacji i rekrutacji:
Sylwia Filas – Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego, tel. 12 424 05 54; e-mail: s.filas@cdr.gov.pl

Do pobrania:
–    Harmonogram szkolenia
–    Karta zgłoszenia uczestnictwa
–    Informacja o uczestniku