Warsztat Refleksyjny LGD Wspólny Trakt 2020

W dniu 24.01.2020 r., w Modrzejowicach odbył się Warsztat Refleksyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Wspólny Trakt zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”
W warsztacie udział wzięli Członkowie Organów LGD: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy, przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania: LGD Dziedzictwo i Rozwój, LGD Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Zapilicze oraz LGD Razem na Piaskowcu, pracownicy Biura LGD Wspólny Trakt, a także Monika Makowiecka Członkini Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Warsztat poprowadzić Pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Uczestnicy analizowali działalność stowarzyszenia, w tym w szczególności postęp finansowy i rzeczowy LSR. Dodatkowo procedury, kryteria i wskaźniki, organizowane konkursy. Uczestnicy warsztatu podejmowali dyskusje w oparciu o program warsztatu, podczas których poszukiwano rozwiązań i dobrych praktyk.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.