Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

W dniu 24.11.2017r. (piątek) w Domu Weselnym „Dwór Jarzębina” ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy, w II terminie – o godz. 1730, odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

Dokonano uaktualnienia harmonogramu planowanych naborów. Walne Zebranie podjęło Uchwały w/s zmian do Procedur oceny i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD
i podjęcie uchwały w tej sprawie oraz Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli projektów grantowych. Zatwierdzono zmiany w Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023. Zatwierdzone dokumenty zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Po akceptacji pojawią się na naszej stronie.