Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

ZGODNIE Z § 17 UST. 2, § 22 STATUTU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” ZWOŁUJEMY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18.12.2013R. (ŚRODA) O GODZ. 1700 W SKARYSZEWIE W RESTAURACJI „JUBILATKA”.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT”

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów składu Zarządu LGD „Wspólny Trakt” i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD „Wspólny Trakt”.

8. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – podjęcie uchwały.

9. Informacja Prezesa Zarządu LGD Wspólny Trakt o bieżących pracach stowarzyszenia.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 610-36-51, 504-094-459, drogą mailową na adres: lgd@wspolnytrakt.pl lub osobiście