Walne zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

Zgodnie z § 17 ust. 2, § 22 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zwołujemy Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 03.08.2012r. (piątek) o godz. 1730 w Skaryszewie w Restauracji „Jubilatka”.

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów składu Rady LGD „Wspólny Trakt” i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „Wspólny Trakt”.

8. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – podjęcie uchwały.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.