Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 26.06.2020

Szanowni Państwo 

 Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.06.2020r. (piątek) w Nadleśnictwo Marcule, adres: Marcule 1, gmina Iłża,

w I terminie – o godz. 1600, przy obecności co najmniej połowy członków
w II terminie – o godz. 1630, przy obecności co najmniej 1/5 członków