Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 14.11.2018

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14.12.2018r. (piątek)
w „Domu Weselnym MAK” Kowala-Stępocina 80, gmina Kowala,

w I terminie – o godz. 1700, przy obecności co najmniej połowy członków

w II terminie – o godz. 1730, przy obecności co najmniej 1/5 członków.

         PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Omówienie zmian do Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z załącznikami i podjęcie uchwały w tej sprawie
 9. Sprawy różne.

Projekty dokumentów omawianych na Walnym Zebraniu dostępne są w biurze Stowarzyszenia ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr tel. 733-828-933, 504-094-459, drogą mailową na adres: lgd@wspolnytrakt.pl lub osobiście