VII Dni Przedsiębiorcy Rolnego

W 2011 roku w Poznaniu odbędzie się kolejna – już siódma konferencja z cyklu „Dni Przedsiębiorcy Rolnego”. Konferencję zaplanowano w dniach 24–25 lutego 2011 roku (możliwe będzie połączenie udziału w konferencji z udziałem w targach „FERMA BYDŁA“, które rozpoczynają się 25.02.2011 r.). Konferencja podobnie jak w ubiegłych latach organizowana jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz DLG – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. Cykliczna konferencja jest okazją do spotkań i wymiany doświadczeń przez przedsiębiorczych rolników, przedstawicieli nauki i doradców.

Tematem wiodącym będzie:

„MOŻLIWOŚĆI POPRAWY DOCHODÓW I FINANSOWANIA INWESTYCJI”

Zmiany zachodzące w polskim rolnictwie w ostatnich latach uległy przyspieszeniu. Rolnicy modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa. Zjawiska te nabrały tempa zwłaszcza dzięki możliwości uzyskania refundacji części nakładów poniesionych na inwestycje w gospodarstwach z funduszy unijnych. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że Polska plasuje się na jednym z czołowych miejsc w korzystaniu ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Niestety limity dostępnej pomocy sprawiają, że nie wszystkie zaplanowane inwestycje można zrealizować z ich udziałem. O popularności funduszy UE w Polsce może świadczyć to, iż praktycznie do roku 2010 wykorzystano prawie wszystkie środki przewidziane na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w perspektywie budżetowej 2007-2013.

Obecna sytuacja na rynku produktów rolnych, niepewność gospodarowania powoduje, iż wielu producentów rolnych szuka dodatkowych źródeł dochodów dla siebie i swoich rodzin. Rolnicy stoją przed dylematem podjęcia decyzji inwestycyjnych i brakiem źródeł ich sfinansowania. Mimo tych trudności jest sporo przykładów gospodarstw, które finansują inwestycje nie tylko z wykorzystaniem środków UE i dynamicznie się rozwijają. Przedsiębiorczy rolnicy znajdują sposoby na to, jak funkcjonować skutecznie, jak inwestować, obniżać koszty i w efekcie osiągać sukcesy ekonomiczne. Bezpośrednia wymiana doświadczeń z rolnikami, którzy w tych trudnych warunkach realizują inwestycje – zarówno polskimi jak i niemieckimi – specjalistami z branży rolniczej oraz naukowcami jest bazą do zweryfikowania rozwiązań stosowanych na poziomie własnego gospodarstwa.

Znalezienie strategii inwestowania, na nieprzewidywalnym rynku rolnym staje się wyzwaniem dla rolników. Tym bardziej zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas konferencji!

http://www.portal.e-cdr.pl/images/stories/VII_DPR_2011.pdf