VI edycja ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Średniowieczne zamki, nowożytne pałace, miejsca kultu religijnego różnych wyznań – z roku na rok – pięknieją. Przemierzając przyjaznym szlakiem turystycznym nasz kraj docieramy do urokliwych zakątków przyrody. Zapraszają nas gościnne progi muzeów, parków tematycznych czy ogrodów jordanowskich. Wiele z nich już widzieliśmy, kilkadziesiąt nagrodziliśmy. Teraz czekamy na Państwa zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  W konkursie nagradzamy najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
  • Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)
  • Produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  • Obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
  • Turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
  • urystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej)
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji
    dziecięcej itp.)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali organizowanej  w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy – o długości max. 5 minut, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2013 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Jacek Rutkowski
tel. kom: 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Agata Rokita
tel. kom: 605-517-009
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 104)

Prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługa administracyjna i logistyczna zostały powierzone firmie Smartlink.

Pobierz pliki: