V Gremium Ekspertów Turystyki

W dniach 23-25 listopada 2010 r., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się V Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencja Naukowo-Branżowa „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”.

Do tej pory chęć wzięcia udziału w spotkaniu wyraziło 200 osób ze środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego.

W pięciu sekcjach tematycznych zostanie wygłoszonych ok. 60 referatów, nt. rozwoju polskiego sektora turystyki, uzupełnionych dyskusjami naukowo-branżowymi.

Konferencji będzie towarzyszyć spotkanie branżowe Forum Regionów, którego tematem wiodącym będzie X lat funkcjonowania systemu POT-ROT-LOT.

Specjalnym gościem będzie German Sacristian, dyrektor działu wsparcia rozwoju sprzedaży u klienta w Graphic Communications Group KODAK S.A. Przekaże on wiedzę z zakresu zdobywania lojalności klientów oraz tworzenia kampanii marketingowych.

Podczas panelu Polskiej Izby Turystyki prof. dr hab. Aleksander Ronikier poprowadzi dyskusję nt. Kształcenia Kadr Dla Potrzeb Turystyki.

Ważnym punktem spotkania będzie OKRĄGŁY STÓŁ – debata ekspercko-rządowa.

Uwzględniając zasięg tego przedsięwzięcia oraz wagę dla rozwoju sektora gospodarki turystycznej w naszym kraju, liczymy na życzliwe zainteresowanie konferencją.

więcej informacji tutaj: www.gremium.forumturystyki.pl