Uwaga! Zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Przekazujemy nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z). Instrukcja obowiązuje od 18.11.2010 r. Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.

Male_projekty/IW1_413_MP_4z_18112010r.pdf – instrukcja