Uwaga! Rozpoczynamy partycypacyjny proces konsultacji pisemnych i ustnych w związku z propozycją zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Uwaga! Rozpoczynamy partycypacyjny proces konsultacji pisemnych i ustnych w związku z propozycją zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w zakresie:

– aktualizacji przedsięwzięć i wskaźników przypisanych do ich realizacji;

– zmiany podejścia do sposobu wdrażania projektów – odejście od projektów grantowych na rzecz projektów własnych oraz projektów konkursowych.

– zmiany terminu realizacji jednego z zadań w Planie komunikacji.

Zapraszamy również interesariuszy LSR do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w piątek 14.12.2018 r., po zebraniu uwag od wszystkich zainteresowanych stron, przed WZC.