Udrożnienie rzek – konferencja dla administracji

Konferencja odbędzie się od 28 do 29 listopada 2013 roku w Warszawie / Grębiszewie. Podczas konferencji przekazane zostaną aktualne informacje dotyczące możliwości i współpracy związanej z pozyskanie dotacji na udrażnianie rzek w latach 2014-2020.

W załączeniu przesyłam program i zgłoszenie na konferencję.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in:

– wymagania biologiczne i administracyjne budowy współczesnych przepławek

– przykłady udrożnień w Polsce, na przykładzie rzek pomorza

– nowe typy przepławek dla ryb, w tym Fish Pass Lego

– dotacje na przepławki dla samorządów na lata 2014-2020, w tym Life+ 2014,

– korytarze ekologiczne

– kryteria przyznawania dotacji na udrażnianie rzek

– sprawdzone formy współpracy na poziomie administracji oraz sektora pozarządowego w zakresie przyspieszenia budowy przepławek w regionach Polski

Główni prelegenci seminariów:

– prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski

– prof. dr hab. inż. Marian Mokwa

– dr hab. inż. Piotr Parasiewicz

– prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

– eksperci i konsultanci ds. funduszy unijnych

Zgłoszenia do 21 listopada. Więcej informacji w serwisie www.migracje.net