TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – POSIEDZENIE RADY

W dniu 05 maja 2010 roku RADA Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru został złożony jeden wniosek na kwotę dofinansowania 300 000,00 zł. W wyniku oceny RADA uznała  go za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajduje się poniżej. W dniu 13 maja 2010 roku o godz. 9.00 odbędzie się II część posiedzenia Rady.