TVP INFO we współpracy z ARiMR pokazuje efekty wdrażania PROW na lata 2007 – 2013

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR podpisał z TVP INFO umowę na emisję na tej antenie telewizyjnej nowego cyklu programowego noszącego tytuł „Euroszansa”. Składa się on w sumie z 10 odcinków, z których każdy będzie miał około 12 minut. W ich ramach widzowie mogą zobaczyć kilka felietonów-mini reportaży. Cały cykl będzie poświęcony przedstawieniu efektów wdrażania Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego około 90% środków budżetowych wynoszących przeszło 17 miliardów euro zostało już rozdysponowanych. Pierwszy odcinek cyklu ukazał się 21 kwietnia br. o godzinie 11.15. Obejrzało go ponad 148 tysięcy widzów co jak na weekendowa porę, której  towarzyszyła ładna pogoda, jest bardzo dobrym wynikiem frekwencyjnym. Kolejne odcinki: 19 maja, 16 czerwca,  14 lipca, 11 sierpnia,  8 września, 22 września br. a ostatni 6 października br. także o godz. 11.15. Każdy program będzie powtarzany tego samego dnia co premiera w paśmie nocnym TVP INFO, a następnie w drugą kolejną niedzielę w godzinach porannych.

W przygotowanych przez ekipę ” Euroszansy” relacjach reporterskich zostaną przedstawione wybrane przykłady beneficjentów ARiMR, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia z PROW na lata 2007-2013.  Dziennikarze „Euroszansy”  odwiedzą wszystkie zakątki naszego kraju,  będą wszędzie tam gdzie dzieją się zmiany na lepsze dzięki unijnym i krajowym środkom rozdzielanym przez ARiMR.  Będzie więc można zobaczyć,  że polskie rolnictwo unowocześnia się, a polska wieś po prostu z dnia na dzień pięknieje i że dzięki PROW na lata 2007 – 2013 w  tzw. kraju  za miastem dokonał się gigantyczny postęp cywilizacyjny. TVP INFO i ARiMR  podjęły współpracę przy realizacji cyklu programowego „Euroszansa”  by  uzmysłowić wszystkim Polakom , że w przypadku rolnictwa i obszarów wiejskich  określenie  „fundusze unijne” nie jest tylko biurokratycznym pustosłowiem, którym posługują się unijni biurokraci. Będziemy starali się wspólnie pokazać, że termin ten ma namacalny wymiar materialny w postaci zakupionych dziesiątków tysięcy maszyn rolniczych, wyremontowanych czy zbudowanych nowych obiektów gospodarczych.  Reporterzy „Euroszansy” odwiedzą nowoczesne zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które korzystając ze wsparcia z PROW 2007-13 kupiły urządzenia do produkcji znakomitej i cenionej w Europie polskiej żywności.  Nie zabraknie także miejsca na przedstawienie przykładów jak, dzięki pieniądzom z tego Programu,  jest chronione   środowisko naturalne, tradycyjne uprawy i hodowla tradycyjnych ras zwierząt. Będą również prezentowane  przykłady wykorzystania środków na renowację zabytków na terenach wiejskich czy na zachowanie kultury ludowej, w tym na „utrzymanie przy życiu” zanikających zawodów i obyczajów.  

„Euroszansa” będzie też pokazywała jak, dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, mogą powstawać nowe miejsca pracy na terenach wiejskich, czyli jak tworzyć i rozwijać mikroprzedsiębiorstwa.  Pokażemy też efekty działania „Różnicowanie w kierunku działalność nierolniczej”, w tym przykłady sukcesów rolników, którzy zdecydowali się na świadczenie np. usług agroturystycznych. Korzystając z efektownych przykładów będziemy równie zachęcać rolników do tworzenia Grup Producentów Rolnych. Pokażemy jak poprzez mądre finansowanie wpływać na korzystne procesy społeczno-gospodarcze na wsi i np. poprawiać strukturę agrarną gospodarstw. Będzie można się przekonać m.in. jaki sens ma wspieranie specjalnymi premiami na samodzielny start zawodowy młodych rolników oraz dlaczego istotne jest przekazywanie gospodarstw rolnych przez „stare pokolenie” w ręce dobrze wykształconych i profesjonalnie przygotowanych do zawodu młodych następców. Będziemy też starali się przekonać rolników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także do korzystania z usług doradczych, za co zapłacić może Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Wreszcie pokażemy jak dofinansowanie z Agencji poprawia jakość  produkowanej żywności i skutecznie wspiera wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych. Nie zapominamy też o rolnikach poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych . Będziemy mówić o pomocy ARiMR w  odbudowie zniszczonych gospodarstw rolnych i leśnych po kataklizmach  żywiołowych. Widzowie będą mogli też zobaczyć jakie są efekty wsparcia udzielonego na gospodarowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska naturalnego czy dopłaty do prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i innych trudnych do jej prowadzenia.

Autor: Wiesław Stefaniak