Turniej dzikich drużyn o Puchar LGD „Wspólny Trakt”

W dniu 16 marca 2013 roku w Skaryszewie, odbędzie się  kolejny Turniej halowy o Puchar Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” jest trójsektorowym Partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Teren naszej LGD obejmuje obszar trzech gmin leżących w granicach Powiatu Radomskiego: Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. W ramach naszej działalności poprzez aktywizację, organizujemy zawody sportowe w których wezmą udział drużyny z Gmin należących do LGD Wspólny Trakt – Ruda Wielka, Maków, Kowala, Parznice, Chomentów, Zalesice, Skaryszew i Centrum Skaryszew. Będzie to wspaniała okazja do integracji naszego środowiska oraz poznania działalności samego stowarzyszenia. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” to jeden z naszych celów, a sportowcy w/w drużyn to w większości mieszkańcy terenu LGD „Wspólny Trakt” i w przyszłości mogą sięgać po środki Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem.

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00. Uroczyste wręczenie Pucharów i dyplomów około 16.00.

Zaproszenie turniej DZIKICH DRUZYN – pdf

karta zgłoszeniowa – turniej halowy dzikich drużyn 16.03.13 – pdf

TERMINARZ ROZGRYWEK turniej dzikich drużyn -pdf