Trwają konsultacje społeczne PROW 2014-2020

Uprzejmie przypominamy, że trwa II etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W  dokumencie:

  • poszerzono część diagnostyczno-strategiczną, w szczególności w zakresie uzupełnienia analizy SWOT;
  • uszczegółowiono i doprecyzowano opisy poszczególnych działań Programu;
  • przedstawiono wstępną, ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się tutaj

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do  I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pomocą specjalnego Formularza, do dnia 15 września 2013r.

Słowa kluczowe : PROW 2014-2020