To był bardzo dobry czas – ARiMR podsumowuje mijający 2011 r.

Około 25,5 miliarda złotych przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r. swoim beneficjentom. Nigdy wcześniej w swojej historii ARiMR nie przekazała tak dużej kwoty w ciągu jednego roku.

Najwięcej, bo około 13 miliardów złotych, ARiMR wypłaciła w 2011 roku w ramach realizacji  dopłat bezpośrednich. Z tej kwoty 8,36 mld otrzymali rolnicy w ramach realizacji dopłat bezpośrednich za 2010 r., a pozostałe 4,6 mld zł  to pieniądze które trafiły do rolników w ramach wypłat tegorocznych płatności.

2011 r. był też rekordowy, jeśli chodzi o realizację wypłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W tym roku ARiMR przekazała na konta bankowe rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-przetwórczego blisko 10 miliardów złotych. W ten sposób całkowita kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 osiągnęła blisko 30 miliardów złotych. To bardzo dobry wynik, który z całą pewnością wkrótce będzie jeszcze lepszy, bo już ponad 90% całego budżetu PROW 2007 – 2013, wynoszącego około 75 mld zł jest zakontraktowane. Wynika to z tego, że decyzje o przyznaniu pomocy wydane przez ARiMR  w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów, czy grup producentów rolnych, powodują że takie wsparcie wypłacane będzie przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Dochodzą do tego także umowy o przyznaniu pomocy, które Agencja podpisała z beneficjentami działań inwestycyjnych. Pieniądze przysługujące z tego tytułu ARiMR przekaże po zrealizowaniu i rozliczeniu przez rolników czy przetwórców zaplanowanych przedsięwzięć. Nie ma więc żadnego zagrożenia, że budżet PROW 2007 – 2013 przyznany Polsce nie zostanie w całości wykorzystany. Potwierdził to przedstawiciel komisji europejskiej Pedro Tarno, na grudniowym spotkaniu oceniającym postępy Polski we wdrażaniu tego Programu.

Ponad 700 mln zł. trafiło w 2011 r. do beneficjentów Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013. W sumie od początku realizacji tego programu ARiMR wypłaciła już ponad 1,3 mld zł, a kolejne blisko 700 mln zł jest zakontraktowane poprzez zawarte umowy czy wydane decyzje o przyznaniu pomocy finansowej. Tak więc całkowity budżet PO RYBY w części realizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest już wykorzystany w ponad 77%.

Ponad miliard złotych otrzymały w tym roku uznane organizacje producentów owoców i warzyw, i wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. Całkowity kwota wsparcia jaką otrzymały od początku realizacji takiej pomocy zamyka się kwotą ponad 2,1 mld zł.

W ramach tzw. pomocy krajowej ARiMR wypłaciła w 2011 roku około 750 mln zł. Te pieniądze, pochodzące z budżetu krajowego, zostały przekazane na dofinansowanie akcji kredytowej, którą prowadzą banki współpracujące z ARiMR. Polega ona na tym, że Agencja spłaca za rolników i przetwórców, znaczną część należnego bankom oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych albo ARiMR może pokryć część kapitału kredytu zaciągniętego w banku.

W ramach pomocy krajowej Agencja wypłaciła także w 2011 r. 62 mln zł na dofinansowanie kosztów zbioru transportu oraz utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Całkowita kwota, jaką ARiMR wypłaciła od początku swojego istnienia w ramach pomocy krajowej wynosi 18 mld zł.

Departament Komunikacji Społecznej