Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST z terenu Gmin; Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica na darmowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Data Szkolenia: 07.06.2018 roku (czwartek)

Miejsce:  Sala numer 19 Urzędu Miejskiego w Skaryszewie

Godzina: od 12.00 – 16.00

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 504094459 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 05.06.2018 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.