Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych

W dniu 15 luty 2018r (czwartek), odbędzie się szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych 

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych z uwzględnieniem Procedura oceny
i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych
z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek
, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Wierzbica, Kowala i Skaryszew.

Liczba uczestników:

15 – 20 osób

 

Czas trwania:

6 godzin dydaktycznych

 

Miejsce szkolenia:

Skaryszew, Urząd Miasta i Gminy, ul. Słowackiego 6, sala nr 19

Program szkolenia:

9.00 – 09.15       Rejestracja uczestników

 

9.15 – 10.45       Procedura oceny i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

10.45 – 11.00     przerwa

11.00 – 12.30    Zakres tematyczny projektu grantowego: Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas” Generator wniosków on-line

12.30 – 12.45     przerwa

12.45 – 14.15    Zasady realizacji i rozliczania projektów grantowych

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 48 610 36 51 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 12 lutego 2018r do godziny 15.00

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób
z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji
oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.