Szkolenie – Odnawialne źródła energii jako czynnik realizacji LSR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 13-14.12.2010 r. szkolenie pn. „Odnawialne źródła energii jako czynnik realizacji LSR”. Celem szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli LGD, organizacji pozarządowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i innych do sprawnego aplikowania o wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii ze źródeł zewnętrznych.

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przedstawiona szczegółowa charakterystyka odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem projektów które można realizować w małej skali w gospodarstwie domowym czy agroturystycznym. Szkolenie będzie poruszać kwestie finansowania odnawialnych źródeł energii z działania „Małe projekty” jak również z innych źródeł zewnętrznych.

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele LGD, członkowie organizacji pozarządowych, właściciele gospodarstw agroturystycznych i innych, z terenu woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku prosimy przesłać do dnia 10 grudnia 2010 roku pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: info.krakow@cdr.gov.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres.

Informacje w sprawie rekrutacji:

Maria Szaszkiewicz – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 02

Kierownik szkolenia:

Klaudiusz Markiewski – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 26

do pobrania:

  • http://cdr.gov.pl/krakow/odsylacze/karta_oze.doc