Szkolenie obejmujące dwa seminaria: „Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki rozwoju wynikające z prawa Europejskiego”, „Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 – przez EFRROW”,

  Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza doradców rolnych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego i LGD na 2-dniowe szkolenie poświęcone nowej perspektywie finansowej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje dwa seminaria:

Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 – kierunki rozwoju wynikające z prawa Europejskiego;
• Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 – przez EFRROW;

Szkolenie odbędzie się 10-11.12.2013 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, ul.Winogrady 63.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnych informacji dotyczących wsparcia w ramach PROW 2014-2020, płatności bezpośrednich, wdrażania podejścia Leader w nowym okresie programowania, a także wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących programowania kampanii informacyjnej dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Szczegółowy zakres tematyczny przedstawiamy w załączonym harmonogramie.

Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu dla doradców rolnych (pracowników ODR ) dla jednej osoby wynosi 190,00 zł netto (brutto)*. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy).

Część dydaktyczna jest bezpłatna.
Koszt dla pozostałych uczestników wynosi 380,00 zł netto (brutto).

*Powyższa kwota dotyczy osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa będą posiadały podpisane Oświadczenie dla celów VAT.
Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT .

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych pocztą elektroniczną (skan) na adres: i.swiechowska@cdr.gov.pl; p.lecyk@cdr.gov.pl lub pod nr faxu: 61 8201971, lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań – do dnia 9 grudnia 2013 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Iwona Świechowska, Przemysław Lecyk
Do pobrania:
Karta zgłoszenia
Harmonogram szkolenia