Szkolenie „Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych…”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” zaprasza do udziału w czterodniowym szkoleniu organizowanym w ramach realizacji II Etapu projektu ,,Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez udoskonalenie systemu rekomendacji obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz jego upowszechnienie’’.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy inspektorów, prezesów stowarzyszeń oraz członków zarządów.

Koszt uczestnictwa – 100 zł, dla dodatkowej osoby ze stowarzyszenia (nie inspektora czy prezesa ) – 250 zł.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi, wyżywienie i transport z miejsca zakwaterowania na targi.

Dojazd na miejsce szkolenia na koszt własny. Z Kielc dojazd busem do Bodzentynowa, z Bodzentynowa do Śniadka Druga – 3,6 km – możliwy odbiór przez organizatorów po wcześniejszym uzgodnieniu.

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. odbywać się będzie wiele imprez, m.in. 20 kwietnia – Międzynarodowa konferencja „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”; odbędzie się też Walne Zebranie Eurogites; Walne Zebranie PFTW ,,GG’’ oraz Federacja prez6entować będzie oferty na Targach Agrotravel w Kielcach oraz 21 kwietnia w godz. 10.00 – 13.00 będzie prowadzić Blok warsztatowo-dyskusyjny:
Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – jako czynnik kształtowania i gwarancji jakości usług turystycznych na wsi.

Materiały do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

źródło: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”