Szkolenie internetowe pt. „BUDOWA PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą:
„BUDOWA PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”
które odbędzie się w dniach 15 listopada – 12 grudnia 2018.

 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom szkół rolniczych wiedzy z zakresu marketingu w agrobiznesie jak również zasad budowy planów marketingowych dla przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze działalności rolno-spożywczej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, zwłaszcza tych, zajmujących się zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością.
Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 24 października do 14 listopada 2018.  O uczestnictwie w kształceniu decyduje dopełnienie kompletnego zgłoszenia.
Tematyczne materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR o/Kraków www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 15 listopada do 14 grudnia 2018. Od tego momentu będą oni mieli również możliwość kontaktu ze specjalistami CDR o/Kraków w ramach konsultacji drogą elektroniczną.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu, potwierdzonej przez pracodawcę, karty zgłoszenia uczestnictwa.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl, pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi w teście do którego będzie można przystąpić po ukończeniu wszystkich modułów szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej.  
Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Michał Wnęk z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel.: (12) 424-05-25, m.wnek@cdr.gov.pl
Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Maria Szaszkiewicz z Zespołu Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego – tel.: 12 424 05 54, m.szaszkiewicz@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczesnictwalink zewnętrzny