Szkolenie internetowe pod nazwą: Fundusze Unijne oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

cdrkursy logoCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 18.12.2013 r. – 8.01.2014 r., w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków szkolenie internetowe pod nazwą: Fundusze Unijne oraz inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy doradców pracujących w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w Oddziałach terenowych, których interesują źródła finansowania  działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w przyszłym okresie programowania.

Samokształcenie ma na celu zapoznanie doradców z podstawowymi zmianami w zakresie systemu wdrażania i realizacji przyszłych programów operacyjnych oraz zasadami finansowania działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) z funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych (Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Moduły kształcenia i ich wymiar

Lp.

Moduły
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – kierunek zmian
2. Projekty krajowych programów operacyjnych
3. Regionalne programy operacyjne – przykład podlaski
4. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
          Forum i czat (wraz z zaliczeniem testu końcowego)

Harmonogram

Szkolenie odbędzie się w terminie 18.12.2013 r. – 8.01.2014 r. według poniższego harmonogramu:

18.12.2013 r.

Zamieszczenie materiałów dydaktycznych na platformie. Udostępnienie dwóch pierwszych modułów szkoleniowych.  www.cdrkursy.edu.pl

19.12.2013 r.

Zamieszczenie materiałów dydaktycznych na platformie. Udostępnienie dwóch kolejnych modułów szkoleniowych.

20.12. 2013 r.– 7.01.2014 r.

Uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego.

7.01.2014 r.

Przeprowadzenie testu końcowego sprawdzającego wiedzę.

08.01.2014 r.

12.00 – 12.45 podsumowanie oraz zamknięcie seminarium – czat

Uczestnictwo w samokształceniu kierowanym jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie do dnia 16 grudnia 2013 r. Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku (do pobrania poniżej) faksem pod numer 12/424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: t.sedzik@cdr.gov.pl

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na szkoleniu. Informacja zostanie przesłana  na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).

Informacje w sprawie rekrutacji, O/Kraków:

Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego

Tel.: (12) 424 05 54, e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl

Opieka merytoryczna nad szkoleniem, CDR O/Kraków:

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Edyta Klimowska,

Łukasz Jawny – (12) 424 05 20, e-mail: l.jawny@cdr.gov.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku