Szkolenie e-learning Ekonomika rolnictwa, Technologia w prod. roślinnej i zwierzecej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach e-learning z tematów „Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwem rolnym” (cz I, cz II, cz III), „Nowe technologie w produkcji roślinnej w tym metody integrowane” i „Nowe technologie w produkcji  zwierzęcej, w tym metody integrowane”. Szkolenia zostaną uruchomione na platformie  szkoleniowej na przełomie kwietnia, maja po zebraniu grup, szczegółowy harmonogram będzie zawieszony na stronie internetowej nie później jak dn. 17.04.2012r.

  
Kurs z ekonomiki rolnictwa składa się z trzech części w zależności od zainteresowania zakresem tematycznym, jako pierwsza będzie uruchomiona ta część, na którą wpłynie najwięcej zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie zamieszczony na stronie internetowej CDR Brwinów po przeprowadzeniu naboru, czyli około 14.04.2012
  

Lp. Nazwa szkolenia Orientacyjne terminy
1 Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwem rolnym – część I: zarządzanie gospodarstwem rolnym, ocena gospodarstwa, rachunkowość w gospodarstwie rolnym W zależności od liczby zgłoszeń:kwiecień , maj, czerwiec 2012
2 Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwem rolnym – część II: obliczanie opłacalności działalności rolniczej, ekonomika ochrony roślin i środowiska rolniczego
3 Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwem rolnym – część III: organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej
4 Nowe technologie w produkcji roślinnej, w tym metody integrowane czerwiec, lipiec 2012
5 Nowe technologie w produkcji zwierzęcej, w tym metody integrowane lipiec lub wrzesień 2012

Grupa docelowa

Uruchamiana edycja szkoleniowa jest nieograniczona i kierowana do szerokiego grona odbiorców.

Uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz indywidualny adres e-mail.

Struktura szkolenia i warunki zaliczenia

Kurs zbudowany jest z niezależnych modułów, na które składają się 25 minutowe lekcje. Każda lekcja zawiera: operacyjne cele kształcenia, wstęp, bibliografię i adresy stron WWW, treści kształcenia, ćwiczenia motywujące i aktywizujące, podsumowanie oraz zadania samokontrole.

Każdemu modułowi przypisany jest test sprawdzający, który uczestnik rozwiązuje on-line.

W testach znajdują się pytania jedno- i wielokrotnego wyboru. Maksymalna liczba podejść do każdego testu to 10. Aby pozytywnie ukończyć kurs należy uzyskać z każdego testu min. 60% poprawnych odpowiedzi. Odpowiedź o uzyskanym wyniku testu otrzymuje się bezpośrednio po jego wykonaniu.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W załączniku nr 1 znajduje się szczegółowa struktura i zakres tematyczny każdego szkolenia.

Dostępność i czas trwania szkolenia

Szkolenia będą dostępne na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: www.cdr.gov.pl kursy e-learning, nie wcześniej niż dn. 16 kwietnia 2012r.

Rekrutacja i zgłoszenie kandydatów

Uczestników zgłaszają dyrektorzy jednostek organizacyjnych w formie wykazu uczestników z danej jednostki wg wzoru formularza zgłoszeniowego na kurs – Załącznik 2.

Zgłoszenia prosimy przesłać do dn. 12.04.2012 r.

elektronicznie (plik Exell) na adres e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z podpisem dyrektora pocztą do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub faksem 22 729-72-91

Po rekrutacji każdy uczestnik otrzyma indywidualne dane dostępowe do wybranego szkolenia na wskazany adres e-mail.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest:

  • zaliczenie co najmniej 60% zagadnień objętych programem szkolenia
  • wpłacenie 30 zł (obsługa administracyjna szkolenia) na konto CDR nr 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopisaniem tematu szkolenia, nie później niż do ostatniego dnia szkolenia. Bardzo prosimy o podawanie Nr NIP.

Wsparcie dla uczestników odbywać się będzie poprzez e-mail i kontakt telefoniczny (22 729 66 34-38 wew. 130) z tutorami:

Anna Korczykowska – a.korczykowska@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Renata Koczkodaj – r.koczkodaj@cdr.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Po zaliczeniu uczestnicy proszeni są o przesłanie oceny szkolenia w Ankiecie ewaluacyjnej. Wzór tego dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej przy temacie kursu.

Załączniki:

1. Struktura i zakres tematyczny szkolenia internetowego.

2. Formularz zgłoszeniowy na szkolenia internetowe.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Korczykowska
Renata Koczkodaj
tel.: 22/ 729 66 34-38 wew. 130

Dział Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie