SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o pomoc finansową w zakresie działań:

• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Szkolenie odbędzie się w Skaryszewie ul. Słowackiego 3 – Jubilatka w dniu 16 lipca (piątek) o godz. 10.00

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o rejestrację telefoniczną do dnia 7 lipca 2010 r. pod nr tel: 48 610-36-51 lub osobiście w biurze LGD Stowarzyszenia ”Wspolny Trakt”. Ilość miejsc ograniczona.

Przypominamy, że nabór wniosków na działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wg harmonogramu będzie ogłoszony we wrześniu 2010 roku. Szkolenie o charakterze warsztatowym będzie przeprowadzone przez p. Justynę Bugalską, byłego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mazowieckim Oddziale Regionalnym na stanowisku specjalisty ds. obsługi wniosków w ramach działań Osi 3 i Osi 4 PROW LEADER PROW 2007-2013 :

Serdecznie zapraszamy!