Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Fim@ngo 2013 Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” i realizatora programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zapraszamy.

przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu radomskiego na bezpłatne szkolenie nt.:

„POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ NGO”

W programie spotkania:

  • Wprowadzenie do tematyki szkolenia
  • Fundraising jako proces
  • Podstawowe pojęcia
  • Źródła i metody pozyskiwania środków
  • Prawne aspekty wybranych metod fundraisingu
  • Współpraca z biznesem

  Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Sadło – Prezes FRSO.

 w dniu 30 września 2013r. (poniedziałek),

miejsce: ul. Kilińskiego15/17w Radomiu, w Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność

sala w podwórku,  I klatka po lewo, parter

od godz. 10.00 do godz. 15.00 (zapewniamy serwis kawowy)

zgłoszenie uczestnictwa proszę dokonać mailem do Fundacji RAS,

na adres: fras@fras.org.pl do czwartku 26.09.2013r., do godz. 15.00.  

Kontakt telefoniczny: Fundacja RAS, tel.509604113.

                                                           Organizator – Fundacja RAS