Szkolenie dla LGD: „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”

LGD Wstęga Kociewia rozpoczyna nabór wnioskówCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24 – 26 czerwca 2013 r. szkolenie dla LGD na temat „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo  trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”.

Tematyka szkolenia obejmuje: wiedzę z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i PROW

2007-2013, planowane kierunki zmian WPR na lata 2014 – 2020 w tym dotyczące podejścia LEADER oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania organizacją typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania.

W programie szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne, wizyta studyjna w LGD oraz zajęcia warsztatowe.

Program zajęć teoretycznych uwzględnia najbardziej aktualne treści wynikające z dorobku naukowego w zakresie metod zarządzania organizacją oraz uwzględnia kontekst zmian w podejściu LEADER i wynikające stąd wyzwania dla lokalnych grup działania.

Wizyta studyjna ma za zadanie wzbogacić program szkoleniowo-warsztatowy poprzez spotkanie z władzami konkretnej LGD oraz zapoznanie się z metodami aktywizacji członków na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Ponadto, wizyta studyjna stworzy warunki do swobodnej wymiany poglądów uczestników szkolenia warsztatowego i przedstawicieli przyjmującej LGD.

Zajęcia warsztatowe dostarczą wiedzy i wesprą umiejętności w zakresie analizy potencjału organizacji i metodyki budowania strategii rozwoju organizacji typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania, w konkretnych uwarunkowaniach, czyli w okresie zmiany podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich. Szczegółowa tematyka szkolenia w załączonym harmonogramie.

Szkolenie odbędzie się  w siedzibie CDR Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1.  Planowany termin realizacji szkolenia 24-26 czerwca 2013 r.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, w tym lokalnych grup działania LGD – członków zarządów, pracowników biur i doradców rolnych WODR, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie wzmacniania kapitału ludzkiego
w LGD oraz podnoszenie jakości zarządzania partnerstwem.

Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu obejmujący: 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych o standardzie ***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne oraz wyjazd  studyjny dla jednej osoby wyniesie 786,60 zł netto (919,90 zł brutto).

Składniki kosztorysu na 1 osobę:

Koszt netto zł Koszt brutto zł
Noclegi 160,00 172,80
Wyżywienie 155,00 167,40
Materiały szkoleniowe 30,00 36,90
Koszty dydaktyczne 340,00 418,20
Wizyta studyjna 100,00 123,00
Opłata miejscowa 1,60 1,60

 

Uwaga:

Szkolenie będzie mogło być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart  uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 17 czerwca 2013 roku.

Po upływie tego terminu (do 9 marca) wszystkim zainteresowanym udziałem w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: szkolenia.krakow@cdr.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Osoby do kontaktu:

– w sprawie organizacji i rekrutacji:

Jadwiga Nowakowska – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25; e-mail j.nowakowska@cdr.gov.pl

– w sprawach merytorycznych szkolenia:

dr. Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: l.lesniak@cdr.gov.pl

Klaudiusz Markiewski – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 26; e-mail k.markiewski@cdr.gov.pl

Do pobrania: