Szkolenie dla LGD: „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24-26 czerwca 2013 r. szkolenie dla LGD na temat „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo  trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”.

Tematyka szkolenia obejmuje: wiedzę z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i PROW 2007-2013, planowane kierunki zmian WPR na lata 2014-2020 w tym dotyczące podejścia LEADER oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania organizacją typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania.

W programie szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne, wizyta studyjna w LGD oraz zajęcia warsztatowe.

Program zajęć teoretycznych uwzględnia najbardziej aktualne treści wynikające z dorobku naukowego w zakresie metod zarządzania organizacją oraz uwzględnia kontekst zmian w podejściu LEADER i wynikające stąd wyzwania dla lokalnych grup działania.

Wizyta studyjna ma za zadanie wzbogacić program szkoleniowo-warsztatowy poprzez spotkanie z władzami konkretnej LGD oraz zapoznanie się z metodami aktywizacji członków na obszarze wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Ponadto, wizyta studyjna stworzy warunki do swobodnej wymiany poglądów uczestników szkolenia warsztatowego i przedstawicieli przyjmującej LGD.

Zajęcia warsztatowe dostarczą wiedzy i wesprą umiejętności w zakresie analizy potencjału organizacji i metodyki budowania strategii rozwoju organizacji typu partnerstwo trójsektorowe jakim jest lokalna grupa działania, w konkretnych uwarunkowaniach, czyli w okresie zmiany podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich. Szczegółowa tematyka szkolenia w załączonym harmonogramie.

Szkolenie odbędzie się  w siedzibie CDR Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1.  Planowany termin realizacji szkolenia 24-26 czerwca 2013 r.

więcej informacji na stronie CDR