Studia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie rozpoczął rekrutację na trzecią już edycję studiów podyplomowych „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”. Studia skierowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej w profilaktyce zdrowotnej, a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego.

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia będą trwały od października 2013 do czerwca 2014, a zajęcia odbywać się będą w soboty-niedziele w cyklu 12 zjazdów. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskanie wiedzy w zakresie wykorzystania produktów roślinnych zwiększy szansę na rynku pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności. Studia mogą także zainteresować osoby pragnące założyć własną firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. „zdrowej żywności”.
Program studiów adresowany jest także do osób szukających inspiracji, jak ulepszyć metody produkcji i przetwarzania, by zwiększyć dochodowość gospodarstwa lub rozwinąć działalność w kierunku wykorzystania roślin o dużym znaczeniu zdrowotnym i wysokiej opłacalności.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW oraz innych ośrodków zajmujących się problematyką żywności i zdrowia człowieka.
Zajęcia terenowe umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na wykładach.
Nabór na studia trwać będzie do końca września b.r.

Sekretariat studiów mieści się w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, a kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Marek Gajewski.
Bliższe informacje na temat studiów dostępne są na stronie: http://krwil.sggw.pl